ابراز نگرانی اروپا درباره ادامه اشغالگری اسرائیل با تکیه بر معامله قرن ترامپ

در nomen.ir مطلب ابراز نگرانی اروپا درباره ادامه اشغالگری اسرائیل با تکیه بر معامله قرن ترامپ مشاهده می کنید
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر مخالفت این اتحادیه با طرح خاورمیانه ای ترامپ موسوم به معامله قرن تاکید کرده و درباره تداوم اشغالگری اسرائیل با تکیه بر این طرح ابراز نگرانی کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir