مجلس در راس امور است اما بالاترین نهاد نظام نیست

در nomen.ir مطلب مجلس در راس امور است اما بالاترین نهاد نظام نیست مشاهده می کنید
مجلس در راس امور است اما بالاترین نهاد نظام نیست
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir