جوانانی که در عمق آب‌های هور آسمانی شدند

در nomen.ir مطلب جوانانی که در عمق آب‌های هور آسمانی شدند مشاهده می کنید
خط، نیرو کم داشت و بچه‌ها باید زودتر به آنجا می‌رسیدند، اما اتفاق بدی افتاد، ناگهان ساقه‌های نی و گیاهان هور در پروانه موتورِ قایق گیر کردند و قایق قفل کرد. هیچکدام از بچه‌ها شنا بلد نبودند، جلیقه نجات هم نداشتند …
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir