هادی: برای کشتی گرفتن با پتریاشویلی در ایران خیلی مشتاقم

در nomen.ir مطلب هادی: برای کشتی گرفتن با پتریاشویلی در ایران خیلی مشتاقم مشاهده می کنید
دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان گفت: خیلی خوب است که بتوانم پیش از مسابقه رسمی و المپیک، با گنو پتریاشویلی مبارزه کنم و کجا بهتر از ایران.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir