مجازات سنگین از دست دادن پنالتی مقابل PSG

در nomen.ir مطلب مجازات سنگین از دست دادن پنالتی مقابل PSG مشاهده می کنید

خراب کردن پنالتی در دیدار مقابل پاری سن ژرمن تبعات سنگینی برای امبایه دیانا داشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir