کارکنان شهرداری‌های کهگیلویه و بویراحمد از نبود امنیت شغلی نگرانند

در nomen.ir مطلب کارکنان شهرداری‌های کهگیلویه و بویراحمد از نبود امنیت شغلی نگرانند مشاهده می کنید
گروه استان‌ها- کارکنان شهرداری‌های کهگیلویه و بویراحمد نسبت به نبود امنیت شغلی نگران بوده و خواستار تبدیل وضعیت اداری خود هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir