متغییرهای برون زا از عوامل اصلی تورم است

در nomen.ir مطلب متغییرهای برون زا از عوامل اصلی تورم است مشاهده می کنید

متغییرهای بیرونی  از جمله تحریم ها که خارج از سیاست گذاری بانک مرکزی است ، قطعاً انتظارات تورمی ایجاد خواهند کرد و این عامل در بازار ارز و نوسانات قیمتی تاثیر فراوانی دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir