لزوم ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تأمین مسکن اقشار محروم

در nomen.ir مطلب لزوم ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تأمین مسکن اقشار محروم مشاهده می کنید
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم تأکید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir