معیار تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شد

در nomen.ir مطلب معیار تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شد مشاهده می کنید
نمایندگان مجلس ضمن موافقت با تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، معیار تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir