درخواست ابتکار برای درج نام «مادر» روی کارت ملی

در nomen.ir مطلب درخواست ابتکار برای درج نام «مادر» روی کارت ملی مشاهده می کنید
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، درج نام “مادر” در کنار نام “پدر” روی کارتهای ملی را خواستار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir