خروج فوری و‌ مشکوک ترامپ از محل کنفرانس خبری

در nomen.ir مطلب خروج فوری و‌ مشکوک ترامپ از محل کنفرانس خبری مشاهده می کنید
دونالد ترامپ رئیس جمهور‌ آمریکا با گذشت کمتر از 5 دقیقه از کنفرانس خبری اش سالن را به یکباره ترک کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir