یادداشت خلجی|وقتی از جنگ اراده‌ها می‌گوییم دقیقاًً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟

در nomen.ir مطلب یادداشت خلجی|وقتی از جنگ اراده‌ها می‌گوییم دقیقاًً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ مشاهده می کنید
سپهر خلجی در یادداشتی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در روز عید قربان به موضوع “جنگ اراده‌ها” پرداخت و به این سوال پاسخ داد که “وقتی از جنگ اراده‌ها می‌گوییم دقیقاًً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟”
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir