محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد

در nomen.ir مطلب محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد مشاهده می کنید
با حکم رئیس اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir