ایران رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد شد

در nomen.ir مطلب ایران رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد شد مشاهده می کنید
جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم کارشکنی‌ها و تهدیدهای دولت آمریکا، برای مدت یک سال به‌عنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان ملل متحد انتخاب شد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir