جزئیات تازه از چرایی عدم آزادی 600 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان

در nomen.ir مطلب جزئیات تازه از چرایی عدم آزادی 600 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان مشاهده می کنید
یک مقام دولت افغانستان گفت که زندانیان طالبان که کابل از آزادی آن‌ها خودداری می‌کند در فهرست سیاه آمریکا و امنیت ملی افغانستان قرار دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir