آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد

در nomen.ir مطلب آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد مشاهده می کنید
وزیر خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری «عمر البشیر» بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از سایت nomen.ir