حجاب و عفاف ، ارزش والای زن ایرانی

ر

 

 

زنان مسلمان

پيوند کودکان با پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

اگر تاکنون براي نگه¬داري و کمک به بزرگ کردن فرزندتان به پدر و مادر خود يا والدين همسرتان احساس نياز کرده باشيد، آن وقت درمي¬يابيد که چه قدر وجود آن¬ها و کمک¬شان مغتنم و ضروري است. اگر چه ممکن است بين پدربزرگ¬ها با فرزندان و نوه¬ها فاصله¬ي فيزيکي و اختلاف سليقه وجود داشته باشد ولي تشويق به ايجاد يک ارتباط نزديک و صميمي مي-تواند براي همه سودمند باشد.فوايد پيوند با پدربزرگ¬ها و مادربزرگ¬ها

برقراري ارتباط با پدربزرگ و مادربزرگ از بسياري جهات براي کودکان مفيد است. پدربزرگ¬ها و مادربزرگ¬ها تأثير و نقش شگفت¬انگيزي در تربيت بچه¬ها داشته، مي¬توانند احساس وابستگي به ميراث فرهنگي و تاريخچه¬ي خانوادگي را در آن¬ها زنده نگه دارند.

پدربزرگ¬ها و مادربزرگ¬ها عشق را به نوه¬هاي خود عرضه مي¬کنند. در قلب خود بيشترين علاقه را نسبت به آن¬ها احساس مي¬کنند و امنيت دروني را در آن¬ها به¬وجود مي¬آورند.

پدربزرگ¬ها و مادربزرگ¬ها به رشد و سلامتي کودک نيز کمک مي¬نمايند. مثلاً اقامت شبانه در منزل مادربزرگ احتمالاً آسيب¬زايي کمتري نسبت به گذراندن شب با همسالان دارد. در ضمن عدم وابستگي کودک را بيشتر فراهم مي¬آورد. فايده¬ي ديگر اين که پدربزرگ و مادربزرگ وقت بيشتري دارند تا صرف بازي يا کتاب خواندن براي کودکان نمايند. اين توجه دل¬سوزانه رشد و آموختن مهارت¬هاي مختلف را در کودکان بيشتر مي¬نمايد.

نکاتي براي تماس بيشتر

در دنياي کنوني که خانواده¬ها در نقاط مختلف پخش هستند و برنامه¬هاي فشرده¬ي درسي بچه¬ها و کار پدر و مادر مانع ديدار مرتب با پدربزرگ¬ها و مادربزرگ¬ها مي¬شود، علي¬رغم فاصله¬ي فيزيکي يا برنامه¬هاي کاري فشرده مي¬توان بچه¬ها را تشويق کرد تا ارتباط نزديک¬تري با پدربزرگ و مادربزرگ خود داشته باشند.

اين توصيه¬ها را انجام دهيد.

ديدار مرتب

اگر پدربزرگ و مادربزرگ بچه¬ي شما در نزديکي شما اقامت دارند سعي کنيد تا ضمن برنامه¬ي روزانه¬ي خود وقتي را براي ديدار منظم آن¬ها اختصاص دهيد. از پدربزرگ و مادربزرگ هم بخواهيد تا آن¬ها نيز مرتب به منزل شما بيايند. براي ديدار پدربزرگ و مادربزرگي که در شهر ديگر اقامت دارند سفرهايي ترتيب دهيد؛ حتي اگر اين ديدارها دير به دير باشند. برنامه¬ريزي سفر بعدي از قبل، مي¬تواند براي فرزند شما جالب و شوق¬انگيز باشد.

از طريق تکنولوژي در تماس باشيد

از تلفن و ايميل براي صحبت کردن، نوشتن، فرستادن عکس و فايل صوتي فرزندتان براي پدربزرگ و مادربزرگ استفاده کنيد. اگر آن¬ها کامپيوتر ندارند، از فعاليت¬هاي فرزندتان سي دي يا نوار ويدئو تهيه کرده، براي آن¬ها بفرستيد. همچنين يک سي دي يا کاست از پدربزرگ و مادربزرگ که قصه يا آهنگ مورد علاقه¬ي کودک را مي¬خوانند تهيه کرده، هنگام خواب از آن¬ها استفاده کنيد.

استفاده از عکس

عکس¬هايي از پدربزرگ و مادربزرگ¬ در خانه قرار دهيد و اکثر مواقع درباره¬ي آن¬ها با کودک صحبت کنيد. تصاويري از افراد فاميل در آلبومي نگه داشته، گاه¬گاهي ضمن ورق زدن آن، اسامي و نسبت¬ آن¬هارا با کودک يادآوري کنيد.

ارتباط پستي

کودکان علاقه¬مند هستند که از پدربزرگ يا مادربزرگ خود نامه دريافت کنند بنابراين مقداري لوازم تحرير، کارت پستال و تمبر در منزل آن¬ها قرار دهيد و از آن¬ها بخواهيد براي فرزندتان نامه و کارت پستال بفرستند. روش ديگر براي زياد کردن اين ارتباط آن است که کودک را وادار کنيد هر هفته او هم براي آن¬ها نامه بنويسد. اين ارتباط متقابل هر دو طرف را خوش¬حال مي¬کند.

انتقال مهارت¬ها

بسياري از پدربزرگ¬ها و مادربزرگ¬ها سرگرمي¬ها يا مهارت¬هاي خاصي در بعضي از هنرها دارند. نظير بافتني، خياطي، گل¬دوزي، درست کردن اشياي چوبي، آشپزي و ... که دوست دارند آن¬ها را به نوه¬هاي خود بياموزند. براي فرزندتان زمان خاصي را اختصاص دهيد و وسايل مورد نياز را فراهم کنيد تا اين مهارت¬ها را از پدربزرگ و مادربزرگ خود بياموزد.

تهيه¬ي شجره¬نامه

بچه¬هاي کوچک و بزرگ از اين که چيزهايي درباره¬ي فاميل و اجداد خود بدانند خوش¬حال مي¬شوند و لذت مي¬برند. از پدربزرگ و مادربزرگ بخواهيد تا داستان¬ها و خاطره¬هايي درباره¬ي افراد خانواده و فاميل تعريف کنند. مي¬توانيد اين اطلاعات را روي کاغذ آورده يا حتي شجره¬نامه¬ي خانوادگي رسم کنيد.

ايمن بودن دور از خانه

محل اقامت پدربزرگ و مادربزرگ چه نزديک و چه دور از منزل شما باشد، سلامت و ايمني فرزند خود را در اولويت اول قرار دهيد. شايد پدربزرگ و مادربزرگ عادت به نگه¬داري بچه¬هاي کوچک در خانه ندارند و خطرات خانگي ممکن است سلامت کودک شما را تهديد کند.

ليستي از آن چه براي ايمن بودن کودکان در خانه ضروري است تهيه کرده، با پدربزرگ و مادربزرگ تشريک مساعي کنند تا خانه را ايمن نماييد. اطمينان حاصل کنيد که مواد خطرناک نظير پاک-کننده¬ها، داروها، وسايل تيز و برنده و چاقوها دور از دست¬رس کودکان بوده، در قفسه¬هاي دربسته قرار دارند. قسمت¬هاي مختلف خانه را بررسي کنيد و هر چيز خطرناک را از دست¬رس بچه¬ها دور نگه داريد.

پيش¬بيني و اقدامات احتياطي قبل از وقت اجازه مي-دهد تا پدربزرگ و مادربزرگ و کودکان اوقات بسيار خوش و لذت¬بخشي را با هم داشته باشند.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %