حجاب و عفاف ، ارزش والای زن ایرانی

ر

 

 

زنان مسلمان

نقش ویژه مادران در تربیت دختران

یکی از موفقیتهای مکتبهای تربیتی در این است که برنامه های خود را بر اساس نیازهای درونی و فطری افراد با ارایه شیوه های صحیح تربیتی، پایه گذاری کنند، زیرا نیازمندیهای روحی افراد با اختلاف در جنس و سن به گونه ای است کهروشی مخصوص به خود را می طلبد.

از آنجا که دختران، همسران و مادران آینده خواهند بود، خداوند در فطرت آنها شرایط و روحیات لازم مادری و همسری را قرار داده است.

 

ادامه مطلب...

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %