حجاب و عفاف ، ارزش والای زن ایرانی

ر

 

 

زنان مسلمان

اشتغال مادران

 خانواده اولين کانون تربيتي براي نسل بشر است و والدين نخستين مربيان و معلمان اين کانون محسوب مي شوند . البته در اين ميان ، نقش مادر از اهميت بيشتري برخوردار است . کودک از والدين خود ، خصوصيات اخلاقي ، شخصيتي و ساير گرايش ها و نگرش ها را مي آموزد و از آنان پيروي مي کند . توجه والدين به کودکان نيز موجب رشد ، شكوفايي و شادابي آنها مي شود . تحقيقات نشان مي دهد که کودکان با هوش تر ، معمولا" کساني هستند که در خانواده هاي صميمي رشد کرده و از امکانات تربيتي و فرهنگي بيشتري برخوردارند . مسلما" کودکان علاوه بر غذا ، پوشاک و آموزش ، ‌به آرامش ، مهرباني و محبت والدين نياز دارند .

پدر و مادر بايد به همه اين نيازها ‌پاسخ دهند تا فرزنداني سالم ، كارآمد و داراي اعتماد به نفس داشته باشند . محبت به کودک و تعليم و پرورش او ، ازجمله حقوق کودک بر والدين است . يکي از مهمترين نيازهاي کودکان که اساس روابط آنها را با ديگران تعيين مي کند ، ‌نياز به محبت و امنيت است . تامين اين نياز به رشد شخصيت كودك کمک مي کند تا در آينده او نيز بتواند نقش يک پدر و يا مادر مهربان و دلسوز را ايفا کند . اولين کساني که نياز به امنيت و محبت را در کودک برآورده مي کنند ، مادر ، سپس پدر و پس از آن ، ساير افرادي هستند که با کودک ارتباط دارند . بنابراين حضور پدر و مادر در کنار کودکان ، خلاء هاي عاطفي و روحي آنها را پر مي کند . 
*** با اين مقدمه ،‌ نگاهي به موضوع اشتغال پدر و مادر و پيامدهاي آن بر فرزندان داريم ،چراکه پدران و مادران به علت اشتغال ، ساعات کمتری را با فرزندان خود می گذرانند . درباره تاثير اشتغال پدر و مادر بر فرزندان ، به سادگي نمي توان قضاوت کرد . گاهي اوقات پدر و مادر به طور همزمان و تمام وقت شاغلند . يا اينکه پدر و مادر به صورت نيمه وقت به فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي مي پردازند . گاهي نيز اشتغال آنها متناوب است يعني نصف روز پدر / و نيمي ديگر از روز ، مادر شاغل است . علاوه بر شکل هاي مختلف اشتغال ، ‌از زاويه اي ديگر نيز مي توان به اين مسئله نگاه کرد . به عنوان مثال : ‌رضايت پدر و مادر از شغل خود و يا همكاري مرد با همسر ، در انجام کارهاي منزل بر نحوه تعامل آنها با كودكان ، تاثير فراوان دارد . همچنين سازگاري شغل زن با ويژگيهاي جسماني و رواني او ، ازجمله مسائلي است كه بايد در بررسي آثار اشتغال مادر بر فرزندان مورد توجه قرار گيرد . 
*** موضوع اشتغال زنان ، از جنبه های مختلف قابل بررسی است . امروزه به علت تغییر شکل زندگی و نیاز به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادي ، همچنین ارتقای سطح علمی و مهارتی زنان ، گرایش آنان به كار / و کسب درآمد بیشتر شده است . پژوهشگران این مسئله را از جنبه های متعدد مورد کنکاش و بررسي قرار داده اند . آنچه در این برنامه ، مورد نظر ماست ، توجه به اشتغال زن به عنوان مادر و همسر و آثار و پيامدهاي آن در خانواده است . 
پاره اي از تحقيقات نشان داده است که در بسياري از موارد ، مادران غير شاغل ، درصورت داشتن توانمندي و صلاحيت لازم ،‌ بهتر مي توانند به نيازهاي عاطفي و شخصيتي کودکان پاسخ دهند . مادري که پس از چندين ساعت کار و تلاش خارج از منزل ، با حالتي خسته به خانه بر مي گردد ، ‌نمي تواند وظايف مادري را به طور شايسته انجام دهد . در چنين مواردي کودکان درانتظار ديدن مادر ، لحظه شماري مي کنند ، اما معمولا" خستگي و بي حوصلگي مادر ، مانع از ايجاد ارتباط عاطفي بين آنان مي شود . بويژه اينکه رسيدگي به امور منزل نيز غالبا" برعهده مادر است . واضح است که اشتغال مادر ، آن هم به صورت تمام وقت ، درصورتي که شوهر همکاري نكند ، چه مشکلاتي را براي خانواده ،‌ بويژه فرزندان خردسال بوجود مي آورد . 
تحقيقات نشان داده است که اشتغال پدر و مادر به صورت تمام وقت ، بيشترين آسيب را به خانواده وارد مي کند . زيرا آنها نمي توانند ارتباط عاطفي مناسبي بين خود و فرزندان ايجاد کنند . دراين صورت ، پدر و مادر به دليل خستگي مفرط ،‌ غالبا" از محيط خانه به عنوان محلي براي استراحت استفاده مي كنند و گاهي نيز به جاي ابراز محبت به فرزندان ، با پرخاشگري با آنها برخورد مي کنند . ‌در چنين خانواده هايي ، مسئوليت زنان مضاعف است . مجموع ساعات کار آنها در خارج و داخل خانه افزايش مي يابد ، درنتيجه تحت فشارهاي جسمي و روحي قرار مي گيرند . به دنبال اين مسئله ،‌ فرزندان که نياز بيشتري به مادر دارند ، به اشكال گوناگون آسيب مي بينند . 
*** زنان شاغل و متاهل مجبورند بيشتر كار کنند و استراحت کمتري داشته باشند . طبعا" ساعاتي را كه اين زنان به فرزندان خود اختصاص مي دهند ،‌ از کيفيت مناسبي برخوردار نيست . چرا که فرزندان نمي توانند از يک مادر خسته و ناتوان ، ‌انرژي عاطفي لازم را كسب کنند . با توجه به اينکه دوران کودکي ، مهمترين زمان پرورش عاطفي فرزند است ، عدم حضور مادر بويژه در سه سال اول زندگي ، فرزند را با مشکلات متعددي مواجه مي سازد . روان شناسان مي گويند ، كمترين آسيبي که به کودکان زير دو سال به دليل عدم حضور مادر در خانه وارد مي شود ، ‌اين است که حس اعتماد در آنها به خوبي شکل نمي گيرد . اين عدم اعتماد به ديگران ، فرايند رشد را در مراحل بعدي با مشکل مواجه مي سازد . آقاي دکتر بشيري روان شناس ايراني مي گويد : " اگر پدر و مادر با توافق و همکاري بتوانند به صورت غير همزمان سر کار بروند ، ‌پيامدهاي منفي عدم حضور مادر ،‌ به حداقل مي رسد . البته اين مسئله مشروط بر اين است كه پدر در ساعات نبودن مادر ، رابطه عاطفي فعالي با فرزندان داشته باشد و در کارهاي خانه مشارکت کند . درعين حال بايد اين واقعيت را پذيرفت که اشتغال مادران گرچه فوايدي مانند بهبود وضعيت اقتصادي ، برخورداري از پايگاه اجتماعي بهتر و اثبات قابليتهاي آنان را درپي دارد ، اما اگر با برنامه ريزي صحيح و درنظر گرفتن مصالح خانواده همراه نباشد ، تاثيرات نامطلوبي بر فرزندان مي گذارد . " 
*** با توجه به مسئوليتهاي خطيري که زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده برعهده دارند ، ‌به نظر مي رسد که بايد چارچوبي براي اشتغال زنان ترسيم کرد و از لحاظ قانوني ، ‌ابزارهاي حمايتي لازم را براي بانوان شاغل ،‌ فراهم نمود . با نگاهي به ديدگاههاي اسلام درمورد زنان در مي يابيم که اسلام با توجه کامل به خصوصيات جسمي و رواني زنان و جايگاه ارزشمند آنان در خانواده ، اصولي را براي اشتغال بانوان تعيين کرده است . قبل از هرچيز بايد بگوييم خداوند در قرآن کريم ، براي زنان حق مالکيت قائل شده است . يعني زنان می توانند به دنبال كسب درآمد باشند و اگر مالي را بدست آورند ، ‌مالک آن خواهند بود . حق مالکيت زنان ، مسئله اي است که از ابتدا مورد توجه اسلام بوده است . اين درحالی است که تا قرون اخير ، مالكيت زنان حتي در برخي از كشورهاي غربي مورد انكار قرار مي گرفت . در اسلام ، ‌فعاليت اقتصادي هم براي زنان و هم مردان جايز شمرده شده است . قرآن کريم هرجا مردم را به آباداني و کار و فعاليت ترغيب کرده است ، مخاطب را عموم مردم مي داند ، نه فقط مردان و يا زنان.
*** با آنكه زنان مي توانند کار و فعاليت مناسب اقتصادي داشته باشند ، ‌اين وظيفه بر دوش مردان است كه هزينه هاي زندگي و معيشت خانواده را تامين کنند . يعني به لحاظ شرعي و حقوقي ، تامين معاش برعهده مردان است و زنان تکليفي در اين خصوص ندارند . درعين حال درصورت هماهنگي با همسر ، مانعي هم براي اشتغال و کسب درآمد زن وجود ندارد . آموزه هاي اسلام درمورد روابط خانوادگي ،‌ بر اهميت حفظ کيان خانواده و گرمی و صميميت اين کانون حساس تاكيد دارد . بر اين اساس زنان بايد شغلهايي را برگزينند که با ويژگيهاي جسمي و رواني آنها سازگار است . به علاوه ، کار زنان در بیرون از خانه باید بگونه اي باشد كه در وظیفه خطیر مادری و تربيت فرزند که هیچ جایگزینی برای آن نیست ، خللي ایجاد نکند . زيرا خانواده به روحيه سرشار از انرژي و نشاط مادر نياز دارد .

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %