حجاب و عفاف ، ارزش والای زن ایرانی

ر

 

 

زنان مسلمان

زنان موفق

زنان باهوش به «آنچه هست» توجه می‌کنند.زنان موفق می‌دانند حقیقت زودگذر است و اگرخواسته قوی باشد هر شرایطی  در یک چشم برهم زدن تغییر می‌کند. بنابراین شرایط موجود همیشه برای آنان یک نسبیت است که می‌تواند تغییر کند.زنان موفق در یک نقطه نمی‌مانند.

ادامه مطلب...

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %